43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 72     ||      +48 665 677 105      

KANCELARIA ADWOKACKA
Agnieszka Winnicka
adwokat

Oferta Kancelarii

 

 

 

Oferta - Usługi i porady prawne
Kancelarii Adwokackiej, adwokat Agnieszka Winnicka
Bielsko-Biała

 

Poniżej przedstawiamy ogólny zakres naszych usług. Indywidualnie podchodzimy do problemu każdego Klienta. Gwarantujemy, iż nasze usługi prawne oraz porady prawne są realizowane przez nasz zespół adwokacki z najwyższą dbałością o dobro naszego Klienta zawsze w poczuciu zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami.

 

Kancelaria adwokacka adwokat Agnieszki Winnickiej to doświadczony, pewny i sprawdzony partner w sprawach prawnych.

 

 

 

Prawo cywilne


Prawo cywilne – sprawy o zapłatę, o odszkodowanie i zadośćuczynienie (m.in. związane z wypadkami komunikacyjnymi), o ochronę dóbr osobistych, o ochronę własności (naruszenie posiadania, zasiedzenie, służebność), zniesienia współwłasności, spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku spadkowego, zapis, zachowek), sporządzanie pism procesowych na każdym etapie postępowania sądowego oraz sporządzanie opinii prawnych i projektów umów.

 

 

Prawo rodzinne


Prawo rodzinne – sprawy o rozwód oraz o separację (rozwód z orzeczeniem o winie, rozwód bez orzekania o winie, wniosek o eksmisję współmałżonka, etc.), sprawy o podział majątku wspólnego (ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków, rozliczanie nakładów, etc.), sprawy o alimenty oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego (alimenty na dziecko, alimenty na współmałżonka, etc.), sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, sprawy dotyczące ustalenia kontaktów z dzieckiem, sprawy o ustalenie, czy zaprzeczenie ojcostwa, sprawy o ubezwłasnowolnienie.

 

 

Prawo gospodarcze i prawo spółek


Prawo gospodarcze i prawo spółek – kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, zakładanie i rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym, opracowywanie projektów statutów i regulaminów oraz innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów, obsługa organów spółek (obsługa posiedzeń organów spółek, opracowywanie projektów uchwał organów), reprezentacja podmiotów gospodarczych w sporach sądowych, redagowanie i opiniowanie umów, windykacja wierzytelności.

 

 

Prawo karne


Prawo karne – reprezentacja Klientów na każdym etapie postępowania karnego, począwszy od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie przed sądem I instancji, postępowanie odwoławcze, kasacyjne, a także postępowanie wykonawcze.

 

 

Prawo pracy


Prawo pracy – sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz sprawy dotyczące rozwiązania stosunku pracy i roszczeń z tym związanych, opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów wewnętrznych, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menedżerskie.

 

 

Prawo administracyjne


Prawo administracyjne - sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej, sporządzanie skarg w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

 

Prawo budowlane


Prawo budowlane - sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, reprezentacja przed organami nadzoru budowlanego, opracowywanie i opiniowanie umów o roboty budowlane

Potrzebujesz pomocy prawnej? Umów się na spotkanie.