W Kancelarii Adwokackiej adwokat Agnieszki Winnickiej

Możliwe jest również
rozłożenie płatności honorarium adwokata na raty.

 

KANCELARIA ADWOKACKA  »  43-300 Bielsko-Biała,ul. Warszawska 5  » Tel. 665 677 105    

Cennik usług Kancelarii:

Każdorazowo wysokość honorarium adwokata ustalana jest z Klientem indywidualnie, uwzględniając
charakter i stopień skomplikowania sprawy oraz przewidywany konieczny nakład pracy adwokata.


W zależności od potrzeb Klienta oraz charakteru powierzonych spraw,

Kancelaria oferuje następujące systemy rozliczeń:

 

  • wynagrodzenie ryczałtowe - za prowadzenie indywidualnej sprawy lub dokonanie poszczególnych czynności,
     
  • stała miesięczna opłata ryczałtowa - w przypadku świadczenia kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw,
     
  • stawka godzinowa - obliczana według ilości godzin poświęconych na opracowanie zagadnienia prawnego na podstawie ustalonej z Klientem stawki.