Informacje

 

Siedziba główna
Kancelarii Adwokackiej
w Bielsku-Białej

ul. Komorowicka 72

 

czynna jest:

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 800 do 1600

 

 

Zadaj pytanie

 

Imię, nazwisko / Firma

E-mail

Telefon

Zapytanie

Ile jest 9 + 8 =

KANCELARIA ADWOKACKA  »  43-300 Bielsko-Biała,ul. Komorowicka 72  » Tel. 665 677 105    

Kancelaria Adwokacka adwokat Agnieszki Winnickiej w Bielsku-Białej

 

- świadczy szeroko pojętą pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Kancelaria zajmuje się doradztwem prawnym jak i reprezentowaniem Klientów przed sądami, prokuraturą oraz organami administracji publicznej.

Kancelaria Adwokacka oferuje pomoc prawną dostosowaną do potrzeb Klientów poprzez udzielanie porad indywidualnych jak i świadczenie stałej obsługi prawnej firm.

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi na terenie miast: Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, Pszczyna, Żywiec, Cieszyn i okolice, a także wszędzie tam gdzie wymaga tego interes Klientów.
 

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną także w języku angielskim.

Zakres działalności Kancelarii Adwokackiej Bielsko-Biała obejmuje:

 

 • prawo cywilne – sprawy o zapłatę, o odszkodowanie i zadośćuczynienie (m.in. związane z wypadkami komunikacyjnymi), o ochronę dóbr osobistych, o ochronę własności (naruszenie posiadania, zasiedzenie, służebność), zniesienia współwłasności, spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku spadkowego, zapis, zachowek), sporządzanie pism procesowych na każdym etapie postępowania sądowego oraz sporządzanie opinii prawnych i projektów umów.

   
 • prawo rodzinne – sprawy o rozwód oraz o separację (rozwód z orzeczeniem o winie, rozwód bez orzekania o winie, wniosek o eksmisję współmałżonka, etc.), sprawy o podział majątku wspólnego (ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków, rozliczanie nakładów, etc.), sprawy o alimenty oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego (alimenty na dziecko, alimenty na współmałżonka, etc.), sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, sprawy dotyczące ustalenia kontaktów z dzieckiem, sprawy o ustalenie czy zaprzeczenie ojcostwa, sprawy o ubezwłasnowolnienie.
   
 • prawo gospodarcze i prawo spółek – kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, zakładanie i rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym, opracowywanie projektów statutów i regulaminów oraz innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów, obsługa organów spółek (obsługa posiedzeń organów spółek, opracowywanie projektów uchwał organów)  reprezentacja podmiotów gospodarczych w sporach sądowych, redagowanie i opiniowanie umów, windykacja wierzytelności.
   
 • prawo karne – reprezentacja Klientów na każdym etapie postępowania karnego, począwszy od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie przed sądem I instancji, postępowanie odwoławcze, kasacyjne a także postępowanie wykonawcze.
   
 • prawo pracy – sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz sprawy dotyczące rozwiązania stosunku pracy i roszczeń z tym związanych, opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów wewnętrznych, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menedżerskie.
   
 • prawo administracyjne - sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej, sporządzanie skarg w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.